655 Kapitaaloverdrachten aan interregionale eenheden

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen
ESR-code: 65.5
Naam: Kapitaaloverdrachten aan interregionale eenheden

Onder code 65.5 worden de kapitaaloverdrachten naar interregionale eenheden geboekt. Het gaat om eenheden van de overheidssector die onder het toezicht vallen van verschillende institutionele groepen (federale overheid, gewesten, gemeenschappen, gemeenschapscommissies) zonder dat dit toezicht in meerderheid kan worden toegekend aan een enkele institutionele groep.

In de lijst van de eenheden van de overheidssector van 17 april 2015 meent het INR dat volgende eenheden moeten worden beschouwd als interregionaal:

  • Vitrufin;
  • Krediet voor sociale woonbouw;
  • Epsynomics;
  • Belgian Mobility Card;
  • Theodorus II;
  • GIEI (Groupement d’intérêt économique et informatique);
  • Theodorus III;
  • Viapass;
  • Participatiefonds.

Deze code mag enkel worden gebruikt voor overdrachten naar die enkele eenheden die als interregionaal worden beschouwd. De lijst van deze eenheden kan met de tijd veranderen maar zal in principe zeer beperkt  blijven.