4290 Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen

ESR-code: 42.90
Naam: Overige inkomensoverdrachten aan de socialezekerheidsinstellingen