4 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector (Uitgaven)

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 4
Naam: Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector

Hoofdgroep 4 betreft de inkomensoverdrachten binnen de overheidssector. De overheidssector omvat de volgende subsectoren:

 • federale overheid;
 • sociale zekerheid;
 • lokale overheden;
 • gemeenschappen;
 • gewesten;
 • gesubsidieerd autonoom onderwijs.
 • 41: inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep (uitgaven);
 • 42: inkomensoverdrachten aan de sociale zekerheidsinstellingen;
 • 43: inkomensoverdrachten aan lokale overheden;
 • 44: inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs;
 • 45: inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen.