2410 Huurgelden van gronden vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 24.10
Naam: Huurgelden van gronden vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

  • huurgelden voor gronden;
  • huurgelden te betalen aan eigenaars van rivieren en watervlakten om het recht te krijgen deze te gebruiken voor recreatieve en andere doeleinden, waaronder de visvangst.