2160 Andere rente

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 21.60
Naam: Andere rente

Onder de economische code 21.60 worden de andere rentelasten geboekt dan op de overheidsschuld, de commerciële schuld of de financiële leasing.

  • verwijlinteresten andere dan op commerciële schulden;
  • gerechtelijke interesten;
  • interesten op belastingschuldvorderingen (bijvoorbeeld: een naamloze vennootschap uit de overheidssector (S. 13) moet verwijlinteresten op haar belastingen betalen).