851 Kredietverleningen binnen een institutionele groep

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 85.1
Naam: Kredietverleningen binnen een institutionele groep

Kredietverleningen binnen een institutionele groep worden verdeeld over de economische codes 85.11 tot 85.17 volgens dezelfde structuur als de groepen 41 en 61.

Kredietverleningen binnen een institutionele groep worden verdeeld over de volgende economische codes:

  • 85.11: kredietverleningen aan de institutionele overheid;
  • 85.12: kredietverleningen aan niet-organieke begrotingsfondsen;
  • 85.13: kredietverleningen aan diensten afzonderlijk beheer (DAB);
  • 85.14: kredietverleningen aan Vlaamse Openbare Instellingen, IVA’s met rechtspersoonlijkheid, Eigen Vermogens en publiekrechtelijke EVA’s;
  • 85.15: kredietverleningen aan onderwijsinstellingen van de institutionele overheid;
  • 85.16: kredietverleningen aan vzw’s van de overheid;
  • 85.17: kredietverleningen aan andere eenheden van de overheid.