3420 Oorlogspensioenen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 34.20
Naam: Oorlogspensioenen

Het gaat hier om alle pensioenen, renten en gratificaties die de overheid uitkeert voor lichamelijke en psychische schade en gelopen risico’s die voortvloeien uit oorlogsomstandigheden.

De schadeloosstelling voor oorlogsinvaliditeit, begrepen in de militaire pensioenen, wordt niet als overdracht beschouwd maar als ouderdomspensioen (code 11.33) omdat zij niet kan worden afgezonderd.