1250 Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 12.50
Naam: Belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector

  • roerende voorheffing;
  • onroerende voorheffing;
  • gewestelijke belastingen;
  • vennootschapsbelasting;
  • rechtspersonenbelasting (vzw’s).
  • btw.

Voor instellingen die niet btw-plichtig zijn wordt de btw automatisch geboekt op de codes 12.xx of 7x.xx overeenkomstig de prijs van het goed zoals aangeduid op de aankoopfactuur.

Voor instellingen die wel btw-plichtig zijn moet de btw op aankoop en verkoop niet worden geboekt als begrotingsverrichting. Het gaat om een financiële verrichting waarvan het eventueel saldo op het einde van het jaar dat moet worden gestort aan (of teruggekregen van) de FOD Financiën rechtstreeks wordt geboekt in de balans van de instelling en niet wordt opgenomen in de economische hergroepering.

Voor instellingen die slechts gedeeltelijk btw-plichtig zijn moet men kijken of voor een bepaalde verrichting de instelling btw verschuldigd is of niet.