31 Exploitatiesubsidies

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 31
Naam: Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies zijn inkomensoverdrachten uitgekeerd door de overheid in het kader van het economische en sociale beleid aan ingezeten eenheden die verhandelbare goederen en/of diensten voortbrengen.

Zij maken het mogelijk eventueel de verkoopprijs, zoals die normaal gezien uit de werkelijke productiekosten voortvloeit, te verlagen. Het doel is dan ook de verkoopprijzen te beïnvloeden en/of een toereikende beloning van de productiefactoren mogelijk te maken. In principe is het effect van de subsidie tegenovergesteld aan dat van de indirecte belastingen, die kostprijsverhogend werken.

  • Vermindering van patronale bijdragen voor bepaalde specifieke groepen (economische code 31.40).

Exploitatiesubsidies uitgekeerd aan bedrijven door Europese communautaire instellingen moeten niet worden opgenomen in de economische hergroepering (zelfs als ze worden doorgevoerd via de rekening van een instelling opgenomen in de economische hergroepering). Zij die dit soort verrichtingen willen boeken in de economische hergroepering, moeten de groepen 03 en 08 gebruiken.

  • Investeringsbijdragen, herstel van rampenschade, schuldkwijtschelding en andere schadeloosstellingen behoren tot de kapitaaloverdrachten (hoofdgroep 5).