94 Terugbetaling van voorschotten

Algemeen

ESR-code: 94
Naam: Terugbetaling van voorschotten