4440 Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs

Algemeen

ESR-code: 44.40
Naam: Bijdragen voor rentelasten van het onderwijs aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs