82 Kredietverleningen en voorschotten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Algemeen

ESR-code: 82
Naam: Kredietverleningen en voorschotten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Onder de code 82.00 boekt men de kredietverleningen aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen.