8170 Andere financiële producten

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 81.70
Naam: Andere financiële producten

Onder de code 81.70 worden de verrichtingen in verband met financiële producten geboekt die niet elders worden geboekt.

 • de aankoop van eigen effecten om ze in portefeuille te houden;
 • allerlei optiepremies (aankopen);
 • negatieve premies voor annulatie van wisselswaps;
 • het verschil (verlies) tussen de nominale waarde en de prijs van de verrichting voor:
  • de terugkoop van effecten en andere terugbetalingen;
  • de aankoop van effecten om ze in portefeuille te houden;
  • de doorverkoop van effecten uit portefeuille;
  • de rentestromen verbonden aan SWAP-verrichtingen.