6112 Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid

Algemeen

ESR-code: 61.12
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan de institutionele overheid