5320 Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 53.20
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan gezinnen

Voorbeelden:

  • oorlog- en rampschadevergoeding (53.20).