121 Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Algemeen
Aantekeningen

ESR-code: 12.1
Naam: Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector

Deze subgroep is als volgt uitgesplitst:

  • 12.11: algemene werkingskosten;
  • 12.12: huurgelden van gebouwen.

Operationele leasing komt overeen met eenvoudige huur. Het gaat om een operatie waarbij de lessee het gebruiksrecht verwerft van een duurzaam goed gedurende een bepaalde periode. Er is geen koopoptie. De lessor blijft eigenaar van het goed en recupereert dit op het einde van de overeenkomst.

Betalingen uitgevoerd in het kader van operationele leasings worden geboekt onder de code 12.12 (gebouwen) of 12.11 (andere dan gebouwen).