5130 Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen

Algemeen

ESR-code: 51.30
Naam: Overige kapitaaloverdrachten aan kredietinstellingen

Onder de code 51.30 worden de stortingen “om niet”, andere dan investeringsbijdragen, aan kredietinstellingen geboekt.