3840 Overige inkomensoverdrachten van vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten

ESR-code: 38.40
Naam: Overige inkomensoverdrachten van vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Tot deze groep behoren de overige inkomensoverdrachten en betalingen zonder tegenprestatie, andere dan die van de groepen 36 en 37.

Voorbeelden zijn giften, inzamelingen voor de overheid, strafrechtelijke boeten, fiscale boeten, schadeloosstellingen door vzw’s ten behoeve van de gezinnen, …

  • belastingboeten;
  • opbrengsten van geschillen;
  • strafrechtelijke boetes;
  • ontvangsten uit effectisering van schuldvorderingen van de Staat;
  • giften en legaten van weinig belang;
  • schadeloosstellingen vanwege verzekeringsmaatschappijen.
  • de ontvangen subsidies.