4780 Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen
ESR-code: 47.80
Naam: Overige inkomensoverdrachten van de socialezekerheidsinstellingen

De inkomensoverdrachten van de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschapscommissies aan de socialezekerheidsinstellingen (sector S.13.14) worden geboekt onder de groep 47. Deze inkomensoverdrachten zijn verdeeld over de economische codes 47.10 tot 47.80 naargelang van de aard van de overdracht.