88 Kredietaflossingen door, terugbetaling van voorschotten en vereffeningen van deelnemingen in het buitenland

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 88
Naam: Kredietaflossingen door, terugbetaling van voorschotten door het buitenland en vereffeningen van deelnemingen in het buitenland

Onder de groep 88 boekt men kredietaflossingen door, vereffeningen van deelnemingen in het buitenland en terugbetaling van voorschotten door het buitenland.

De groep 88 omvat de volgende subgroepen:

  • 88.1: kredietaflossingen door het buitenland;
  • 88.2: vereffeningen van deelnemingen in het buitenland;
  • 88.3: terugbetaling van voorschotten door het buitenland.