4859 Inkomensoverdrachten van overige lokale overheden

Algemeen
Uitgesloten
ESR-code: 48.59
Naam: Inkomensoverdrachten van overige lokale overheden

Hieronder worden de inkomensoverdrachten van overige lokale overheden vermeld.

Overdrachten vanwege intercommunales die volgens de klassering van het INR niet tot de sector S.13.13 behoren.