7622 Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken aan andere sectoren dan de overheidssector

Algemeen

ESR-code: 76.22
Naam: Verkoop van bestaande wegen- en waterbouwkundige werken aan andere sectoren dan de overheidssector