7750 Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren)

Algemeen

ESR-code: 77.50
Naam: Verkoop van teeltgoederen (planten en dieren)