6672 Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid

Algemeen

ESR-code: 66.72
Naam: Overige kapitaaloverdrachten van andere eenheden van de overheid

Ontvangsten komende uit een kapitaaloverdracht binnen een institutionele groep worden geboekt in groep 66. De structuur van de groep 66 is gelijk aan die van de groep 61.