893 Kredietaflossingen door de lokale overheden

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 89.3
Naam: Kredietaflossingen door de lokale overheden

Kredietaflossingen door lokale overheden worden geboekt in de subgroep 89.3.

De kredietaflossingen door lokale overheden worden opgesplitst onder de volgende economische codes: 

  • 89.31: kredietaflossingen door de provincies;
  • 89.32: kredietaflossingen door de gemeenten;
  • 89.33: niet gebruikt;
  • 89.34: kredietaflossingen door vzw’s van de lokale overheden;
  • 89.35: kredietaflossingen door overige lokale overheden.