6934 Kapitaaloverdrachten van het Waals Gewest

Algemeen
ESR-code: 69.34
Naam: Kapitaaloverdrachten van het Waals Gewest

Ontvangsten komende uit kapitaaloverdrachten van andere institutionele groepen worden geboekt in groep 69. De structuur van deze groep is gelijk aan die van de groep 65.