8972 Terugbetaling van voorschotten door de sociale zekerheid

Algemeen

ESR-code: 89.72
Naam: Terugbetaling van voorschotten door de sociale zekerheid