1612 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 16.12
Naam: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan vzw’s ten behoeve van de gezinnen en aan gezinnen

Onder deze economische code wordt de verkoop geboekt van niet-duurzame goederen en diensten door de overheidssector aan de gezinnen en vzw’s ten behoeve van de gezinnen.

  • opbrengst van kanselarijrechten, consulaire taksen, visa van paspoorten
  • verkoop van kleding aan het politiepersoneel
  • afgifte van uittreksels of andere kadastrale stukken
  • verkoop van gepersonaliseerde nummerplaten
  • opbrengst van de verhuring van woningen die aan personeelsleden ter beschikking worden gesteld
  • inschrijvingsgeld (onderwijs, sportcentra, …)
  • rechten inzake gelijkwaardigheid van diploma’s
  • opbrengst van inschrijvingen voor colloquia, seminaries, stages, …