16 Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Algemeen
Ingesloten
Uitgesloten
Aantekeningen
ESR-code: 16
Naam: Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten

Deze groep omvat de opbrengsten uit de verkoop van niet-duurzame goederen en diensten door de overheidssector, alsook de opbrengsten uit verhuur van gebouwen, lokalen, vervoermiddelen, technische apparatuur en andere goederen (de opbrengst uit verhuur van gronden wordt gecodeerd onder 28.3).

Indien een subsector van de overheidssector bij de productie van “niet-verhandelbare” diensten eveneens op marginale, incidentele en bijkomende wijze goederen en verhandelbare diensten verkoopt, worden de ontvangsten uit deze verkopen geboekt onder groep 16.

De betalingen voor de waarborgen proportioneel met de productiekosten, de kinderdagverblijven, bedrijfsrestaurants moeten worden geboekt in groep 16.

De commissies voor waarborgen niet proportioneel met de productiekosten.

Belastingen die de gezinnen of bedrijven betalen voor het bezit of het gebruik van voertuigen, boten of vliegtuigen, voor een schietvergunning, een jacht- of een visverlof, enz., worden ofwel als belasting ofwel als aankoop van een dienst beschouwd. Het onderscheid tussen een belasting en een aankoop van een dienst bij een overheid is gebaseerd op het volgende criterium: als de machtiging automatisch gegeven wordt zodra het verschuldigd bedrag betaald is, wordt dit als een belasting beschouwd. Als de overheid echter gebruik maakt van de toekenningsprocedure voor om het even welke machtiging om een welbepaalde regulerende functie in te stellen (bijvoorbeeld de bevoegdheid of de kwalificaties nagaan van de betrokken persoon), zal de betaalde som niet worden beschouwd als een belasting maar als de betaling voor de aankoop van een dienst bij de overheid in kwestie, tenzij dit bedrag duidelijk buiten verhouding staat tot de kostprijs van de dienstlevering.