38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw’s ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen
ESR-code: 38
Naam: Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw’s ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen en ontvangen subsidies

Tot deze groep behoren de overige inkomensoverdrachten en betalingen zonder tegenprestatie, andere dan die van de groepen 36 en 37.

Voorbeelden zijn giften, inzamelingen voor de overheid, strafrechtelijke boeten, fiscale boeten, schadeloosstellingen door verzekeringsmaatschappijen, …

  • belastingboeten;
  • opbrengsten van geschillen;
  • strafrechtelijke boetes;
  • ontvangsten uit effectisering van schuldvorderingen van de Staat;
  • giften en legaten van weinig belang;
  • schadeloosstellingen vanwege verzekeringsmaatschappijen.

De andere inkomensoverdrachten worden opgesplitst tussen de codes 38.10 tot 38.50 naargelang de sector waar de overdracht vandaan komt.