48 Inkomensoverdrachten van lokale overheden

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 48
Naam: Inkomensoverdrachten van lokale overheden

De inkomensoverdrachten die de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten of de gemeenschapscommissies ontvangen van de lokale overheden worden geboekt onder de groep 48.

De groep 48 wordt onderverdeeld in subgroepen volgens de herkomst van de overdrachten:

  • 48.1: van provincies;
  • 48.2: van gemeenten;
  • 48.3: niet gebruikt;
  • 48.4: van vzw’s van de lokale overheden;
  • 48.5: van overige lokale overheden.