5810 Kapitaaloverdrachten van vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 58.10
Naam: Kapitaaloverdrachten van vzw’s ten behoeve van de gezinnen

Onder ESR-code 58.10 worden de kapitaaloverdrachten geboekt andere dan vermogensheffingen (groep 56) van vzw’s.

  • legaten aan de overheid;
  • erfenissen die de overheid toekomen.