763 Verkoop van bestaande gebouwen

Algemeen

ESR-code: 76.3
Naam: Verkoop van bestaande gebouwen

Deze subgroep wordt onderverdeeld in de codes 76.31 (binnen de overheidssector) en 76.32 (aan andere sectoren dan de overheidssector).