6612 Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid

Algemeen

ESR-code: 66.12
Naam: Overige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid

Ontvangsten komende uit een kapitaaloverdracht binnen een institutionele groep worden geboekt in groep 66. De structuur van de groep 66 is gelijk aan die van de groep 61.