4911 Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie

Algemeen
ESR-code: 49.11
Naam: Inkomensoverdrachten van de Franse Gemeenschapscommissie

Onder ESR-code 49.11 boekt men de ontvangsten uit inkomensoverdrachten geïnd door de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten of een gemeenschapscommissie en komende van de Franse Gemeenschapscommissie.