58 Kapitaaloverdrachten van vzw’s ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen)

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 58
Naam: Kapitaaloverdrachten van vzw’s ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen (exclusief vermogensheffingen)

In groep 58 worden de kapitaaloverdrachten geboekt andere dan vermogensheffingen (groep 56) van vzw’s (58.10) en van gezinnen (58.20).

  • legaten aan de overheid;
  • erfenissen die de overheid toekomen.