87 Kredietaflossingen en terugbetaling van voorschotten door vzw’s ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 87
Naam: Kredietaflossingen en terugbetaling van voorschotten door vzw’s ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen

Onder de groep 87 boekt men kredietaflossingen door vzw’s ten behoeve van de gezinnen en door gezinnen, terugbetaling van voorschotten door vzw’s ten behoeve van de gezinnen en door de gezinnen.

Groep 87 is onderverdeeld in de volgende economische codes:

  • 87.10: kredietaflossingen door vzw’s ten behoeve van de gezinnen;
  • 87.20: kredietaflossingen door gezinnen;
  • 87.30: terugbetaling van voorschotten door vzw’s ten behoeve van de gezinnen;
  • 87.40: terugbetaling van voorschotten door gezinnen.