6632 Overige kapitaaloverdrachten van diensten afzonderlijk beheer (DAB)

Algemeen

ESR-code: 66.32
Naam: Overige kapitaaloverdrachten van diensten afzonderlijk beheer (DAB)

Ontvangsten komende uit een kapitaaloverdracht binnen een institutionele groep worden geboekt in groep 66. De structuur van de groep 66 is gelijk aan die van de groep 61.