28 Overige opbrengsten uit vermogen

Algemeen

ESR-code: 28
Naam: Overige opbrengsten uit vermogen

De andere opbrengsten uit vermogen zijn deze in verband met concessies (code 28.10), dividenden (code 28.20) en huurgelden van gronden (28.30).