2620 Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

Algemeen
Uitgesloten
Aantekeningen

ESR-code: 26.20
Naam: Rente-ontvangsten binnen de overheidssector

De renten die een subsector van de overheid ontvangt op beleggingen, worden geboekt onder de code 26.10, als de interestopbrengst voortkomt uit een andere sector dan de overheidssector, en onder de code 26.20, als die voortkomt uit een subsector van de overheid.

De rentestromen in verband met SWAPS.

Voor de toepassing van het ESR 2010 werden de rentestromen in verband met SWAPS beschouwd als renten en geboekt in de economische groepen 21 (uitgave) of 26 (ontvangst). In het ESR 2010 worden deze stromen niet beschouwd als renten. Ze moeten worden geboekt onder de economische codes 81.70 (uitgaven) of 86.70 (ontvangsten).