4925 Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

Algemeen
ESR-code: 49.25
Naam: Inkomensoverdrachten van de Vlaamse Gemeenschap

Onder ESR-code 49.25 boekt men de ontvangsten uit inkomensoverdrachten geïnd door de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten of een Gemeenschapscommissie en komende van de Vlaamse Gemeenschap (inclusief Vlaams Gewest).