491 Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies

Algemeen
Ingesloten
ESR-code: 49.1
Naam: Inkomensoverdrachten van de gemeenschapscommissies

Onder de subgroep 49.1 boekt men de ontvangsten uit lopende overdrachten geïnd door de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten of een gemeenschapscommissie en komende van de Franse, de Vlaamse of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Deze subgroep wordt onderverdeeld in economische codes in functie van de gemeenschapscommissie die de overdracht uitvoert:

  • 49.11:   Franse Gemeenschapscommissie;
  • 49.12:   Vlaamse Gemeenschapscommissie;
  • 49.13:   Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.