86 Kredietaflossingen door, vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen, andere financiële producten en terugbetaling van voorschotten

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 86
Naam: Kredietaflossingen door, vereffeningen van deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen, andere financiële producten en terugbetaling van voorschotten

Groep 86 heeft betrekking op kredietaflossingen door, vereffeningen van deelnemingen in en terugbetaling van voorschotten door bedrijven en financiële instellingen, alsook op andere verrichtingen in verband met financiële producten.

Groep 86 is onderverdeeld in de volgende economische codes: 

  • 86.10: kredietaflossingen door bedrijven;
  • 86.20: kredietaflossingen door kredietinstellingen;
  • 86.30: kredietaflossingen door verzekeringsmaatschappijen;
  • 86.40: vereffeningen van deelnemingen in bedrijven;
  • 86.50: vereffeningen van deelnemingen in kredietinstellingen;
  • 86.60: vereffeningen van deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen;
  • 86.70: andere financiële producten;
  • 86.80: terugbetaling van voorschotten door bedrijven en financiële instellingen.

De rentestromen in verband met SWAPS moeten niet meer worden geboekt in de groep 26 (ontvangst) maar onder de code 86.70 (ontvangsten).