6950 Kapitaaloverdrachten van de interregionale eenheden

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen
ESR-code: 6950
Naam: Kapitaaloverdrachten van de interregionale eenheden

Onder de economische code 69.50 worden de kapitaaloverdrachten geboekt die worden geïnd door de federale overheid, de gemeenschappen, de gewesten of de gemeenschapscommissies en komen van interregionale eenheden.

In de lijst van de eenheden van de overheidssector van 17 april 2015 meent het INR dat volgende eenheden moeten worden beschouwd als interregionaal:

  • Vitrufin
  • Krediet voor sociale woonbouw
  • Epsynomics
  • Belgian Mobility Card
  • Theodorus II
  • GIEI (Groupement d’intérêt économique et informatique)
  • Theodorus III
  • Viapass
  • Participatiefonds

De uitkeringen van het Federale Participatiefonds aan de gewesten naar aanleiding van de staatshervorming en de daaraan gekoppelde ontbinding en de regionalisering van het Federale Participatiefonds.

Deze code mag enkel worden gebruikt voor overdrachten van die enkele eenheden die als interregionaal worden beschouwd. De lijst van deze eenheden kan mettertijd veranderen maar zal in principe zeer beperkt blijven.