0820 Verrekeningen met andere dienstjaren

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen

ESR-code: 08.20
Naam: Verrekeningen met andere dienstjaren

Als verrichtingen met andere dienstjaren worden beschouwd de ontvangsten met betrekking tot andere dienstjaren.

  • begrotingssaldo afkomstig van het voorgaande begrotingsjaar (doorgaans bij de begroting van de rechtspersonen die volgens het INR behoren tot de Vlaamse overheid (S13.12));
  • aanrekening op de ontvangsten van het lopende jaar van ontvangsten die voorafgaandelijk zijn geboekt op de rekening van de overheidsdiensten.
  • De begroting van een rechtspersoon, die volgens het INR behoort tot de sector Vlaamse overheid (S13.12), wordt in evenwicht gebracht via een over te dragen saldo van het jaar X. Dit kan een over te dragen overschot zijn van het jaar (code 03.22) of een over te dragen tekort van het jaar zijn (08.22) zonder invloed op het vorderingensaldo. Dit over te dragen overschot van het jaar wordt in het volgende begrotingsjaar opgenomen als overgedragen overschot van het vorige jaar (code 08.21). Een over te dragen tekort van het jaar wordt in het volgende begrotingsjaar opgenomen als een overgedragen tekort van het vorige jaar (code 03.21) zonder invloed op het vorderingensaldo.
  • Het kan voorvallen dat bepaalde uitgaven die voorafgaandelijk in de nationale rekeningen zijn geboekt (onder andere om rekening te houden met het boekingsmoment volgens het ESR), achteraf in de begroting moeten worden geregulariseerd. Die regularisatie wordt dan onder de code 03.20 geboekt.