6852 Kapitaaloverdrachten van OCMW’s

Algemeen

ESR-code: 68.52
Naam: Kapitaaloverdrachten van OCMW’s

Ontvangsten komende uit een kapitaaloverdracht van de lokale overheden worden geboekt in groep 68. De structuur van de groep 68 is gelijk aan die van de groep 63.