8670 Andere financiële producten

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 86.70
Naam: Andere financiële producten

Onder de code 86.70 worden de ontvangsten geboekt die betrekking hebben op verrichtingen in verband met financiële producten die niet elders zijn geboekt.

 • de doorverkoop van eigen effecten uit portefeuille;
 • allerlei optiepremies (verkopen);
 • positieve premies voor annulatie van wisselswaps;
 • het verschil (winst) tussen de nominale waarde en de prijs van de verrichting voor:
  • de terugkoop van effecten en andere terugbetalingen;
  • de aankoop van effecten om ze in portefeuille te houden;
  • de doorverkoop van effecten uit portefeuille;
  • de rentestromen verbonden aan SWAP-verrichtingen.