0810 Diverse interne verrichtingen

Algemeen
Ingesloten
Aantekeningen
ESR-code: 08.10
Naam: Diverse interne verrichtingen

Het betreft verrichtingen binnen een administratieve eenheid alsook verrichtingen zonder financiële afwikkeling. 

  • kapitaalwinsten (verschil tussen verkoopprijs en boekwaarde bij verkoop)
  • herwaarderingsmeerwaarde

Deze code wordt hoofdzakelijk gebruikt door de rechtspersonen die volgens het INR behoren tot de sector Vlaamse overheid (S13.12). Hun begrotingsverrichtingen omvatten immers verrichtingen van “boekhoudkundige” aard zonder financiële afwikkeling die geen invloed hebben op het vorderingensaldo.