8920 Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen

Algemeen

ESR-code: 89.20
Naam: Kredietaflossingen door de socialezekerheidsinstellingen