963 Opbrengst van leningen binnen de overheidssector

Algemeen
Ingesloten

ESR-code: 96.3
Naam: Opbrengst van leningen binnen de overheidssector

De subgroep 96.3 opbrengst van leningen binnen de overheidssector wordt onderverdeeld in functie van de tegenpartij.

De niet-verdeelde ESR-code 96.30 mag nog steeds gebruikt worden. De ESR-codes 96.31 tot 96.35 zijn facultatieve codes te gebruiken door de overheden die meer informatie wensen te geven over de tegenpartij in hun economische hergroepering.

De ESR-code 96.3 wordt verder uitgesplitst in:

  • 96.30: opbrengst van leningen binnen de overheidssector (niet-verdeeld);
  • 96.31: binnen de institutionele groep;
  • 96.32: aan de sociale zekerheid;
  • 96.33: aan de lokale overheden;
  • 96.34: aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs;
  • 96.35: aan andere institutionele groepen.